Inwentaryzacje dendrologiczne i nadzór inspektora

Posiadamy uprawnienia inspektora ds. pielęgnacji i ochrony drzew PTChD NOT. Ułatwimy Państwu procedury przygotowania inwestycji w zakresie dokumentacji dotyczącej gospodarki drzewostanem na terenie planowanej inwestycji. Wykonamy inwentaryzację drzew i krzewów wraz z oceną waloryzacyjną, projekty nasadzeń zastępczych, projekty gospodarki drzewostanem. Doradzimy w procedurach o składanie wniosków na wycinkę drzew i krzewów.